Xalq qəzeti.- 2007.- 9 iyun.- ¹ 125.- S. 2.

Mahaçqalanın mərkəzində Əziz Əliyevin xatirə lövhəsi açılmışdır

 

İyunun 7-də Mahaçqalada Azərbaycanın və Dağıstanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi Əziz Əliyevin 1942-1948-ci illərdə yaşadığı binada xatirə lövhəsinin açılmasına həsr olunmuş təntənəli mitinq keçirilmişdir.

Dağıstan parlamentinin sədri Məhəmməd Süleymanov mitinqi açaraq dedi ki, Əziz Əliyevin anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə keçirilən təntənələrdə Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadənin rəhbərliyi ilə mötəbər nümayəndə heyətinin iştirakı bayramın vüsətini, əhəmiyyətini hədsiz dərəcədə artırır və ona daha böyük səmimiyyət verir. İki qardaş xalqın sevimli oğlunun xatirəsinə ehtiram birliyimizin, qarşılıqlı hörmətimizin daha bir nümunəsidir. 

M.Süleymanov bildirdi ki, 1942 ci ildən Dağıstana rəhbərlik edən Əziz Əliyev faşizm üzərində qələbəyə, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin və elmin inkişafına böyük töhfə vermişdir. Cəbhənin ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı çox çətin iqtisadi məsələlərin həlli iləgündəlik məşğul olan Ə.Əliyev mədəniyyətin, təhsilin inkişafına diqqət yetirməyə də vaxt tapırdı.

Mədəniyyət  və turizm naziri Zümrüd Süleymanova isə xatırlatdı ki, 1943-cü ilin fevralında Vilayət Partiya Komitəsinin Bürosu və Dağıstan Xalq Komissarları Şurası respublikada incəsənətin inkişafına dair tədbirlər haqqında qərar qəbul etmişdi. Respublikanın rəhbərininbelə çətin bir dövrdə incəsənət xadimlərinin problemlərinin həlli,  teatrların maddi-texniki bazası ilə bağlı məsələlərə necə vaxt tapa bilməsi təəccüb və heyranlıq doğurur. Z.Süleymanova dedi ki, Əziz Əliyevin Dağıstanda təhsilin inkişafı sahəsində də müstəsna xidmətləriolmuşdur. Dağlı qızların orta təhsil və ixtisas təhsili alması üçün şərait yaradılmışdı. Onun bilavasitə iştirakı ilə qadın müəllimlər institutu  və qadın pedaqoji məktəbi, tibb və kənd təsərrüfatı institutları, habelə Elmi Tədqiqat Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu təşkilolunmuşdur.
Azərbaycan Milli Məclisi Sədrinin müavini Bahar Muradova da Əziz Əliyev fenomenindən danışaraq dedi ki, xalqlarımız bəşəriyyətə öz ölkələrinin tərəqqisi və inkişafı işinə misilsiz töhfələr vermiş görkəmli şəxsiyyətlər bəxş  etmişlər.  Prinsipiallıq, ciddilik və humanistlikkimi keyfiyyətlərə malik istedadlı təşkilatçı Əziz Əliyev belə parlaq  ictimai-siyasi xadimlərdən biridir. Onun həyat yolu çoxşaxəliliyi ilə fərqlənir, xalqlarımızın rifahı naminə fəaliyyəti gələcək nəsillərə nümunədir.