74.00
İ-82


    İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu.
    Pedaqogikanın əsasları : tədris vəsaiti / M. A. İsmixanov ; elmi red. A. Həsənov. - Bakı : Nafta-Press, 2005. - 234 s. ; 20 sm. - 1000 экз.
QRNTİ
KBT 74.00

Annotasiya: Kitab pedaqogika nəzəriyyəsi və təcrübəsinin son nailiyyətləri əsasında yeni proqrama müvafiq şəkildə yazılmışdır. Burada pedaqogikanın ən mühüm məsələləri öz əksini tapmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Həsənov, A. \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


74.00
İ-82


    İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu.
    Ali məktəb pedaqogikası : mühazirə kursu / M. A. İsmixanov, R. Bəxtiyarova. - Bakı : Əlfərül nəşriyyatı, 2010. - 236 s. ; 20 sm. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 74.00

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Bəxtiyarova, Rəfiqə

Cəmi: 3
OZ (1), AB (2)
Vardır: OZ (1), AB (2)


74.58
A 57


   
    Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə sxemlər / Bakı Dövlət Universiteti ; tərt. M. A. İsmixanov [et al.] ; elmi red. N. M. Muxtarova. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010. - 35 s. ; 20,5 sm. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 74.58

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu \tərt.\
Qasımova, Ləzifə Nağı qızı \tərt.\
Bəxtiyarova, Rəfiqə \tərt.\
Muxtarova, N.M. \tərt.\
Muxtarova, N.M. \elmi red.\
Bakı Dövlət Universiteti

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


74.00
P 27


   
    Pedaqogika kursu üzrə sxemlər / Bakı Dövlət Universiteti ; tərt.: M. A. İsmixanov, S. B. Allahverdiyeva ; elmi red. N. M. Muxtarova. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009. - 35 s. : sxem ; 20 sm. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 74.00

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu \tərt.\
Allahverdiyeva, S.B. \tərt.\
Muxtarova, N.M. \elmi red.\
Bakı Dövlət Universiteti

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


74.00
İ-82


    İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu.
    Pedaqogikanın əsasları : tədris vəsaiti / M. A. İsmixanov ; elmi red. A. Həsənov. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008. - 235 s. ; 20 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 74.00

Annotasiya: Kitab pedaqogika nəzəriyyəsi və təcrübəsinin son nailiyyətləri əsasında yeni proqrama müvafiq şəkildə yazılmışdır. Burada pedaqogikanın ən mühüm məsələləri öz əksini tapmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Həsənov, A. \elmi red.\

Cəmi: 3
AB (3)
Vardır: AB (3)


74.04(5Aze)я73
İ-82


    İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu.
    Məktəbin idarə edilməsi : dərs vəsaiti / M. A. İsmixanov, R. Ə. Bəxtiyarova ; elmi red. H. Ə. Əlizadə. - Bakı : n. y., 2012. - 236 s. ; 20 sm. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 74.04(5Aze)я73

Annotasiya: Kitabda məktəbin idarə edilməsinin nəzəri və təcrübi məsələləri - idarəetmənin qanun, prinsip və metodları, idarəetmə fəaliyyətinin sistemi, strukturu, məktəbi idarəetmə modelləri, pedaqoji prosesin idarə olunması və s. digər mühüm məsələlər şərh olunmuşdur.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Bəxtiyarova, Rəfiqə
Əlizadə, Hikmət Əbdül oğlu \elmi red.\

Cəmi: 3
OZ (1), AB (2)
Vardır: OZ (1), AB (2)


74.202.4
İ-82


    İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu.
    Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları / M. A. İsmixanov, S. Vəliyeva, S. Əliyeva ; elmi red. H. Ə. Əlizadə. - Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2015. - 204 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 196-200. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 74.202.4

Annotasiya: Vəsaitdə kurikulum əsaslı təhsil modelinin xüsusiyyətləri, quruluşu, başlıca komponentləri şərh edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Vəliyeva, S.
Əliyeva, S.
Əlizadə, Hikmət Əbdül oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)


74.00(5Aze)
Q 86


    Quliyev, Sərdar Musa oğlu.
    Müəllimlik ixtisasına giriş / S. M. Quliyev, M. A. İsmixanov ; elmi red. F. A. Rüstəmov. - Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2015. - 224 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 217-221. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 74.00(5Aze)

Annotasiya: Vəsaitdə müəllim peşəsi, onun əsasları şərh olunur. Burada müəllim əməyinin sosial mahiyyəti, xüsusiyyətləri, müəllimin pedaqoji-etik prinsip və keyfiyyətləri, peşə qabiliyyətləri, pedaqoji ünsiyyət, pedaqoji ustalıq və takt, müəllim hazırlığı, bu sahədə pedaqoji təcrübənin, özünütəhsil və özünütərbiyənin rolu və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
İsmixanov, Məcid Abdulla oğlu
Rüstəmov, Fərrux Abbas oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)