Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2004-2016)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Mövsümov, Rasim$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.


    Mövsümov, Rasim.
    Ermənilər qalibin meydanda yox püşklə müəyyənləşməsini istəyirdilər / R . Mövsümov // Olimpiya dünyası. - 2005. - 29-31 yanvar 31 yanvar.-№6. - S. 6

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
ERMƏNILƏR -- 2005
Deskriptorlar: SİYASƏT

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)