Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2004-2016)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (2)Avtoreferatlar (1)Dövri mətbuat (2017-2019) (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
tam informasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Altaylı, Seyfəddin$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 17
Sənədlər göstərilib с 1 - 17
1.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : 20 yanvar mənə nə deyir
Dərc yeri : Ədalət. - 2013.-19 yanvar. - № 10. - S.14. - [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2013/10)
Oxşarı tapmaq

2.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Bayrağımız öz əlimizdə idi
Dərc yeri : EURO Xəbər. - 2011.-27 may-13 iyun. - №10. - S.6. - Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında [AZ-Q] (Şifrə E17/2011/10)
Oxşarı tapmaq

3.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Biz azəriyik?: Uzun müddətdir "Azəri" terminini işlədənlərlə mübarizə aparıram, düz 1973-cü ildən bəri
Dərc yeri : EURO Xəbər. - 2010.-29 aprel-13 may. - N 8. - S.6. - [AZ-Q] (Şifrə E17/2010/8)
Oxşarı tapmaq

4.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Dövlət anlayışımızın prinsipləri
Dərc yeri : Ədalət. - 2013. - № 187 (Şifrə Ə1/2013/187)
Oxşarı tapmaq

5.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Ermənilər və hissisəlim
Dərc yeri : Ədalət. - 2011.-2 aprel. - №56. - S.22. - Metsamor nüvə stansiyasının təhlükəsi haqqında [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2011/56)
Oxşarı tapmaq

6.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Günəş palçıqla suvana bilməz
Dərc yeri : EURO Xəbər. - 2011.-27 yanvar-9 fevral. - №2. - S.6. - Amerikada Louisville Universitetinin tarix bölməsində dərs deyən Prof.Dr. Justin McCarthy türklər haqqında [AZ-Q] (Şifrə E17/2011/2)
Oxşarı tapmaq

7.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Hunlar və Türküstan
Dərc yeri : EURO Xəbər. - 2011.-12-25 may. - №9. - S.6. - G.Ahmetcan Asenanın "Hunlar və Türküstan" əsəri haqqında [AZ-Q] (Şifrə E17/2011/9)
Oxşarı tapmaq

8.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Həmrəylik gününün düşündürdükləri-2
Dərc yeri : Ədalət. - 2013.-9 yanvar. - № 2. - S.7. - Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız haqqında [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2013/2)
Oxşarı tapmaq

9.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Həsənoğlunun dili-1
Dərc yeri : Ədalət. - 2012.-8 sentyabr. - № 161. - S.13. - XIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi İzzəddin Həsənoğlu haqqında [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2012/161)
Oxşarı tapmaq

10.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Keçmiş dövlətçiliyimizdə yönlər
Dərc yeri : Ədalət. - Bakı, 2015.-14 fevral. - № 29. - S.7. - Qeyd: Türk dövlətçilik tarixi [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2015/29)
Oxşarı tapmaq

11.

Sənədin növü : Jurnal məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı at rənglərinin türk dövlət gələnəyi və yönlərlə bağlılığı
Dərc yeri : Türkologiya: beynəlxalq elmi jurnal. - Bakı, 2016. - № 1. - S.86-90. - [AZ-J]. - ISSN 2313-52-04 (Şifrə T10/2016/1). - ISSN 2313-52-04
QRNTİ : 17
Oxşarı tapmaq

12.

Sənədin növü : Jurnal məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Qarabağ - Qərbi Azərbaycanvə erməni iddiaları
Dərc yeri : Azərbaycan. - 2005. - № 6. - S.150-157. - Qeyd: Publisistika [AZ-J] (Şifrə A9/2005/6)
QRNTİ : 19.41.41
Nüsxələr :DMF(1)
Vardır : DMF(1)
Oxşarı tapmaq

13.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Türklərdə ailə
Dərc yeri : Ədalət. - 2014.-7 iyun. - № 99. - S.12. - Qeyd: Türk xalqlarının milli adət-ənənələri haqqında [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2014/99)
Oxşarı tapmaq

14.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Türklərin İranı: insanın əqidədaşını qəflətən itirməsi nə ağrılı imiş, İlahi, o duyğunu yenə yaşadım!...
Dərc yeri : Ədalət. - 2013.-6 aprel. - № 59. - S.14. - [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2013/59)
Oxşarı tapmaq

15.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Xocalı həftəsi: [Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbir keçirilib]
Dərc yeri : Ədalət. - Bakı, 2016.-5 mart. - № 43. - S.6. - [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2016/43)
Oxşarı tapmaq

16.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : İngilisin iki üzü
Dərc yeri : Təzadlar. - 2011.-13-15 yanvar. - №5/6. - S.7. - İngilislərin türklərə qarşı münasibətləri haqqında [AZ-Q] (Şifrə T2/2011/5/6)
Oxşarı tapmaq

17.

Sənədin növü : Qəzet məqaləsi
Nəşrin şifrəsi :
Müəllif(lər) : Altaylı, Seyfəddin
Sərlövhə : Ərəb dünyası niyə belədi?-6 (İraq II)
Dərc yeri : Ədalət. - 2011.-30 iyul. - № 137. - S.13. - İraqda siyasi vəziyyət haqqında [AZ-Q] (Şifrə Ə1/2011/137)
Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)