Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2004-2016)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (11)Retrofond (1)Dövri mətbuat (2017-2019) (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>K=BABIL$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 5
Sənədlər göstərilib с 1 - 5
1.


    Qasımova , Sevinc.
    Babilər hərəkatı: fərqli baxışlar / S. Qasımova // Dirçəliş XXI əsr. - 2005. - № 88/89. - S. 305-310 . - Qeyd: Babilər hərəkatı dini don geyindirilərək xəyalpərəst, utopik bir təlim olmaqla XIX əsrdə İran mühitində üğür qazanmağa heç bir şansı olmayan təlim olmuşdur [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
din
Deskriptorlar: tarix

Oxşarı tapmaq

2.


    Meylud-oylu, Afət.
    Odər-Azər xalqının qısa tarix salnaməsi: Babil-Vavilon Baba Eli deməkdir / A. Meylud-oylu (Əmirəliyev) // Ekspress. - 2007.-3-7 noyabr. - N 200. - S. 18 . - [AZ-Q]

Əlavə keçid mənbələri:
Əmirəliyev

Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

3.


    Əlizadə, A.
    Qədim Babil: tarix, mədəniyyət, elm və astrologiya / A. Əlizadə // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2009. - № 3. - S. 85-98 . - Qeyd: E.ə. Mesopotamiyada qədim dünya sivilizasiyasının ocaqı sayılan Babil çarlığı haqqında [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Nəbukadnəzar (Nabukko) -- Babil dövləti -- Hammurapi (e.ə. 1792-1750) -- Qədim Şərq tarixi
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

4.


    Paşayev, Y.
    Babilik və bəhailik / Y. Paşayev // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2009. - № 3. - S. 188-193 . - Qeyd: Dini təriqətlər haqqında [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
konfessiyalar -- dini təriqətlər -- sektalar
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

5.


    Əlizadə, Aydın.
    Qədim Babil dini / A. Əlizadə // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2009. - № 9/10. - S. 185-190 . - Qeyd: Şumer-Akkad mirasından bəhrələnən çox tanrılı Babil dini haqqında [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
din tarixi -- qədim dövrlər
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)