Полнотекстовый поиск
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Новые книги- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Авторефераты (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Əlizadə, Aydın Arif oğlu$<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.
87.3я73
Ə 66


    Əlizadə, Aydın Arif oğlu.
    Antik fəlsəfə tarixi : dərs vəsaiti / A. A. Əlizadə ; elmi red. İ. Məmmədzadə ; məsul red. E. M. Səmədov ; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. - Bakı : 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC, 2016. - 288 s. ; 22 sm. - 250 экз.. - ISBN 5-89968-061-X
ГРНТИ
ББК 87.3я73

Аннотация: Fəlsəfnin əsasını və bünövrəsini antik dövrün fəlsəfəsi təşkil edir. Antik dövr fəlsəfəsini öyrənmədən fəlsəfə haqqında təsəvvür yarana bilməz. Sonrakı əsrlərdə formalaşan fərdi və ictimai şüur tarixi bu və ya digər dərəcədə antik fəlsəfəyə bağlıdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Məmmədzadə, İlham \elmi red.\
Səmədov, Elsevər Məmməd oğlu \məsul red.\
AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)

Найти похожие

2.
86.3
S 47


    Səmədov, Elsevər Məmməd oğlu.
    Esxatologiya : mif və reallıq / E. M. Səmədov ; elmi red. A. A. Əlizadə. - Bakı : Nurlar NPM, 2009. - 95 s. ; 21,5 sm. - Biblioqr.: s. 91-95. - 500 экз.
ГРНТИ
ББК 86.3 + 86.37 + 86.38 + 87.21

Кл.слова (ненормированные):
yəhudilik -- xristianlıq -- buddizm -- islam
Аннотация: Təqdim olunan kitab dini-fəlsəfi aspektdən Xristianlığın və İslamın esxatoloji təlimlərinin tədqiqatına həsr olunub. Yəhudilik, Zərdüştlük, Buddizm və s. dinlərin esxatoloji təlimlərinin fəlsəfi analizi də kitabda yer almaqdadır. Kitabda eyni zamanda İslam esxatologiyasının əsas mövzuları haqqında ölüm, qəbir həyatı (bərzəx), qiyamət, həşr, axirət və s. haqda məlumat verilmişdir.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Əlizadə, Aydın Arif oğlu \elmi red.\

Экземпляры всего: 1
OZ (1)
Свободны: OZ (1)

Найти похожие

3.
86.2
M 87


    Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov ; bur. məsul A. A. Əlizadə.
   II bur. - Bakı : Təknur MMC, 2013. - 288 s. ; 20 sm. - Azərbaycan və rus dillərində. - Biblioqr.: s. 286-287. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-445-32-7
    Содержание:
Səmədov, Elsevər. Tanrı təsəvvürlərinin fəlsəfi və müqayisəli təhlili / E. Səmədov
Zərqanayeva, İradə. Müasir İslam universalizmi / İ. Zərqanayeva
Мамедли, Гасанага. Феноменология в контексте философии религии / Г. Мамедли
Али-заде, Айдын Ариф оглы. Философский анализ школ калама в Исламе / А. А. Али-заде
Багирзаде, Самира. Коран - снова исламской культуры / С. Багирзаде
Şəkixanova, Mətanət. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan cədidçilərinin dini-fəlsəfi görüşləri / M. Şəkixanova
Novruzova, Zülfiyyə. Qərb mədəniyyətində tolerantlığın tarixi fəlsəfi təhlili / Z. Novruzova
Hüseynov, Sakit. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin inkişaf istiqamətləri : multikulturalizm və tolerantlıq / S. Hüseynov
Məmmədova, Aytək. XIX-XX əsrlərdə türk düşüncəsi və mədəniyyəti tarixində mənəvi dəyərlər / A. Məmmədova
Mirzəyev, İlham. Ailədə mənəvi-psixoloji mühitin formalaşmasında dini dəyərlərin rolu / İ. Mirzəyev
Мир-Багирзаде, Фарида. Художественная культура в Азербайджане в период государственной независимости : философский анализ / Ф. Мир-Багирзаде
Mustafayev, Radif. Şərq və Qərb mədəniyyətlərində sekulyarlığın xüsusiyyətləri / R. Mustafayev
Süleymanov, Gündüz. Müasir qloballaşan dünya və ənənəvi dəyərlər / G. Süleymanov
Mahmudova, Yasəmən. Qədim Şərq mədəniyyəti və Azərbaycan / Y. Mahmudova
ГРНТИ
ББК 86.2 + 71

Кл.слова (ненормированные):
multikulturalizm -- tolerantlıq -- panteizm -- deizm -- Quran -- qloballaşma
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu \elmi red.\
Əlizadə, Aydın Arif oğlu \bur. məsul\
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)

Найти похожие

4.
86.2
M 87


    Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov ; bur. məsul A. A. Əlizadə.
   I bur. - Bakı : Təknur MMC, 2012. - 232 s. ; 20 sm. - Azərbaycan və rus dillərində. - 100 экз.. - ISBN 978-9952-445-06-3
    Содержание:
Ализаде, А. Концептуальные проблемы исламской апологетики / А. Ализаде
Mustafayev, Radif. Sekulyarlaşma prosesinin mahiyyəti, mənşəyi və təzahürləri / R. Mustafayev
Мамедли, Н. Религиозные идеалы : субстрат культуры / Н. Мамедли
Süleymanov, Gündüz. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində sivilizasiyaların inkişafı və dialoqunda ümumbəşəri dəyərlər sistemi / G. Süleymanov
Səmədov, Elsevər. Postmodern fəlsəfədə dini və mənəvi dəyərlərin yeri / E. Səmədov
Məmmədova, Aytək. Orta əsrlərdə türk düşüncəsi və mədəniyyəti tarixində dini ənənələr / A. Məmmədova
Zərqanayeva, İradə. Qəzalinin "İhya ulümiddin" əsərində mənəvi qurtuluş konsepsiyası / İ. Zərqanayeva
Şəkixanova, Mətanət. Türkçülük hərəkatının görkəmli nümayəndəsi Musa Cərulla Bigiyevin dini-fəlsəfi görüşləri barəsində / M. Şəkixanova
Hüseynov, Sakit. Qloballaşma dövründə Azərbaycanda davamlı inkişaf və dini tolerantlıq mədəniyyəti / S. Hüseynov
Багирзаде, Самира. Культура древнего Азербайджана / С. Багирзаде
Mirzəyev, İlham. Ailədaxili münasibətlərdə mədəni-psixoloji amillər / İ. Mirzəyev
Mahmudova, Yasəmən. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi kökləri və sosiomədəni inkişaf prosesləri / Y. Mahmudova
Hüseynov, H. İslam və müsəlmanlar Qərb təbliğatının "əyri" güzgüsündə / H. Hüseynov
ГРНТИ
ББК 86.2 + 71 + 60.542

Аннотация: Kitabda ayrı-ayrılıqda dinlər tarixi və dinşünaslığın nəzəri problemləri tədqiq edilmişdir. Burada İslam apologetlikasının konseptual istiqamətləri, dini ideal məsələləri, sekulyarlaşma prosesinin mənşəyi və mahiyyəti, sivilizasiyaların dialoqunda ümumbəşəri dəyərlər, orta əsr türk düşüncəsində dini ənənələr, postmodern fəlsəfədə dini və mənəvi dəyərlərin yeri, Şərq fəlsəfəsində mənəvi qurtuluş konsepsiyası araşdırılmışdır.
Держатели документа:
Presidential Library
Доп.точки доступа:
Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu \elmi red.\
Əlizadə, Aydın Arif oğlu \bur. məsul\
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)

Найти похожие

5.
87.3
Ə 66


    Əlizadə, Aydın Arif oğlu.
    Xristianlıq : tarix və fəlsəfə: ilk cağlar / A. A. Əlizadə ; elmi red. Y. Rüstəmov. - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007. - 172 s. : il. ; 20 sm. - 500 экз.. - ISBN 5-87459-013-7
ГРНТИ
ББК 87.3 + 86.37

Кл.слова (ненормированные):
fəlsəfə tarixi -- mistisizm -- kilsə ataları
Аннотация: Təqdim olunan kitab xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tarixi mövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada xristianlığın yaranması və inkişaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəlif xristianyönlü dini-fəlsəfi cərəyanların dünyagörüşləri izah edilir, xristian mütəfəkkürləri və onların fikirləri haqqında məlumat verilir.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_shUNpGOw.html
Держатели документа:
Presidential Library

Доп.точки доступа:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \elmi red.\

Экземпляры всего: 2
AB (2)
Свободны: AB (2)

Найти похожие

6.
86.38я2
İ-81


   
    İslam: tarix, fəlsəfə və hüquq : ensiklopedik lüğət / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu ; tərt.-müəl.: A. A. Əlizadə, E. Səmədov ; elmi red. İ. Məmmədzadə. - Bakı : 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC, 2016. - 308 s. ; 25 sm. - 250 экз.. - ISBN 5-89968-070-9
ГРНТИ
ББК 86.38я2 + 87я2 + 63я2 + 67я2 + 92

Аннотация: Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan "İslam: tarix, fəlsəfə və hüquq: ensiklopedik lüğətində kəlam, fəlsəfə, hədis, təsvir və digər islami elmlərə aid anlayış, kateqoriya, hadisə və şəxsiyyətlər müasir şərh və izahlarla oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Əsərin metodologiyasında mötədillik əsas götürülmüş, heç bir təriqətə, məzhəbə və ya əqidəyə üstünlük verilməmişdir.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_hy4sVNRf.html
Держатели документа:
Presidential Library

Доп.точки доступа:
Əlizadə, Aydın Arif oğlu \tərt., müəl.\
Səmədov, Elsevər \tərt., müəl.\
Məmmədzadə, İlham \elmi red.\
AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)