Полнотекстовый поиск
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Новые книги- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Авторефераты (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>A=Əliyeva, Gülnarə Fəxrəddin qızı$<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.
81.2-2
Ə 65


    Əliyeva, Gülnarə Fəxrəddin qızı.
    Türk dillərində zaman kateqoriyası : monoqrafiya / G. F. Əliyeva ; elmi red. M. M. Mirzəliyeva ; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı : Nurlan, 2010. - 264 s. : cədvəl ; 21 sm + 1 el. opt. disk (CD-ROM). - Biblioqr.: s. 212-242. - 500 экз.
ГРНТИ
ББК 81.2-2 + 81.2Трк-2

Аннотация: Monoqrafiyada zaman kateqoriyası ilk dəfə olaraq bütün türk dillərinin materialları əsasında müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuş, türk dillərinin dialekt və şivələrində felin zamanlar sistemi ilə bağlı morfoloji uyğunluqlar və morfoloji ayrılmalar öz əksini tapmış, türk dillərində felin zamanlarının semantik və üslubi xüsusiyyətləri dəqiqləşdirilmişdir. Monoqrafiya həm nəzəri, həm də əməli əhəmiyyətə malikdir.
Перейти к внешнему ресурсу http://www.ebooks.az/book_pYNA0hdK.html
Держатели документа:
Presidential Library

Доп.точки доступа:
Mirzəliyeva, Məhəbbət Mirzəxan qızı \elmi red.\
Fəxrəddinqızı, Gülnarə
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Экземпляры всего: 2
OZ (1), AB (1)
Свободны: OZ (1), AB (1)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)